skip to Main Content

ERFGOED: "EEUWENOUD, SPRINGLEVEND"

SYMPOSIUM HISTORISCHE VERENIGINGEN NOORD-HOLLAND

Wanneer:
Zaterdag 13 oktober 2018

Waar:
Grote of St.-Laurenskerk te Alkmaar

Voor wie:
Besturen van alle historische en/of oudheidkundige verenigingen, -stichtingen, -genootschappen etc., die op lokaal gebied werkzaam zijn in Noord-Holland, maar ook hun leden, bewoners van monumenten, besturen van kerkgenootschappen en andere belangstellenden voor het onderwerp van deze dag.

Initiatiefnemers
De historische verenigingen van Alkmaar, Haarlem en Hoorn in samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Wat:
Ons provinciaal erfgoed belichten we aan de hand van twee actuele thema’s:

  • Is er een toekomst voor leegkomende (monumentale) kerkgebouwen en wat voor rol kunnen de historische verenigingen daarbij spelen?
  • Particuliere monumenten in stad en dorp: hoe houden we ze duurzaam bewoonbaar?

Waarom:
Waarom zijn dit voor ons belangrijke thema’s? Als historische verenigingen c.a. zijn we dagelijks bezig het lokale historische, zowel materiële als immateriële, erfgoed in de breedste zin des woords nader in beeld te brengen, te behouden dan wel te ontsluiten, teneinde het zinvol te verbinden met het heden.

Motivatie:
De provincie Noord-Holland telt ruim 100 springlevende organisaties die op lokaal historisch gebied werkzaam zijn, draaiend op een ruime kern van gemotiveerde en deskundige vrijwilligers en ondersteund door tienduizenden leden en donateurs. Genoeg redenen dus voor ons – in samenwerking met de provincie Noord-Holland – om een dergelijk symposium te organiseren en daarmee ook een ontmoetingsplaats te creëren.

En waarom in Alkmaar? In 2018 wordt het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk uitgebreid gevierd! Op die historische plek willen we elkaar graag ontmoeten.

Back To Top